Akkerbouw: de kern van onze circulaire economie

In het noorden van de deelstaat Thüringen bewerken we ongeveer 2.000 hectare landbouwgrond, waarvan zo'n 400 hectare grasland is. Ons grondgebied wordt begrensd door de bergketens van de Harz en de Hainleite in het noorden en zuiden, en de uitgestrekte vlaktes van Eichsfeld en de Goldene Aue in het oosten en westen.

Onze akkerbouw richt zich voornamelijk op het produceren van graan, energie- en oliegewassen. We hechten veel waarde aan het zorgvuldig beheren van natuurlijke hulpbronnen, zoals bodem en water, evenals aan het behoud van de omliggende natuur. We willen ons levensonderhoud behouden en dit ook in de toekomst blijven benutten. Onze belangrijkste gewassen omvatten granen zoals tarwe, gerst en triticale, samen met koolzaad en maïs. Daarnaast worden op ons bouwland ook zonnebloemen, verschillende zomergranen en bloeiende gewassen verbouwd, die de vruchtwisseling doorbreken en bijdragen aan de biodiversiteit.

Landbouwproductie in de regio Nordhausen

Binnen ons bedrijf speelt de akkerbouw een cruciale rol in de circulaire economie. Het digestaat, een waardevol bijproduct van onze biogasinstallatie, wordt gebruikt als meststof op onze akkers. Deze akkers dienen op hun beurt als kweekplaats voor nieuwe gewassen, zowel voor hoogwaardig graan voor onze varkens als voor energieproductie. Daarnaast fungeert de akkerbouw als een visitekaartje voor de landbouwproductie in de regio Nordhausen, waarbij we moderne technologieën gebruiken en werken volgens de regels van goede beroepspraktijken en geïntegreerde gewasproductie.

Het vertrouwen van landeigenaren en partners vormt de basis voor de veelbelovende ontwikkeling van ons akkerbouwbedrijf. Dit vertrouwen stelt ons in staat om op lange termijn te denken en strategische investeringen te doen voor de toekomst.

Contact
Van Asten Group
Kerkedijk 1
6029 RS STERKSEL
Meer informatie?