Missie en visie

MISSIE
Van Asten Group is een innovatieve en internationale producent van hoogwaardige biggen, fokgelten en vleesvarkens. Onze PASSIE is om SAMEN met elkaar en onze partners een DUURZAME rol te vervullen in de voedselketen. 

VISIE
De ambitie van de Van Asten Group is om een bijdrage te leveren aan de voedselvoorziening voor de volgende generatie. Dit willen wij doen op een circulaire en duurzame manier, waarbij er nadrukkelijk oog is voor de wereldwijde maatschappelijke ontwikkelingen.

 

Kernwaarden die het verschil makenFamilie

Familie

Wij zijn persoonlijk betrokken bij onze mooie onderneming. Samen zijn wij trots om een (H)echt familiebedrijf te zijn.

Innovatie

Innovatie

Wij zijn betrouwbaar, eerlijk, respectvol en nemen onze verantwoordelijkheid voor onze taken en bevoegdheden naar elkaar en derden.

Integer

Integer

Openheid en eerlijkheid is de basis waarop wij samenwerken met onze collega’s en partners.

Passie

Passie

Wij zijn trots op wat we doen. Dat maakt ons zo gedreven, dat we graag een stapje extra doen.

Transparant

Transparant

Wij zijn voortdurend in beweging, we blijven continue vernieuwen.